CI

CI – Cochleáris Implantátum

Sok szülőt már az is váratlanul ér, hogy gyermeke hallássérült. Jó esetben optimálisan beállított hallókészülékkel látják el a gyermeket, telnek a hetek-hónapok, ugyanakkor a gyermek hallás-és beszédfejlődése nem indul be, nem fejlődik kellően. A hallássérülés a beszéden, halláson túl kihat még a személy teljes kommunikációs kultúrájára, egész személyiségére is. Ezért kiemelt fontosságú a hallássérülés minél korábbi felismerése, optimálisan beállított hallókészülékkel, cochleáris implantátummal(továbbiakban CI)  történő ellátás, rendszeres hallásnevelés minél korábbi megkezdése. Kizárólag ezen együttes tényezők eredményeképpen indulhat be és fejlődhet legintenzívebb mértékben a hallás és beszéd.

Kinek javasolt a cochleáris implantátum?

Azon hallássérült személynek javasolt, kiknek hallássérülése mindkét oldalt érintő, mértékét tekintve súlyos fokú (75-80dB, vagy annál több), ugyanakkor a belsőfülben található csigában lévő szőrsejtek hiányára, vagy hibás működésére vezethető vissza. Fontos, hogy a hallóideg ép legyen!

Mikor javasolt a Cochleáris implantátum?

Hallássérülés megállapítását követően fontos a minél korábbi, optimálisan beállított hallókészülékkel történő ellátás. Ha hallás- és beszédfejlődés terén a  készülék rendszeres viselése – kiegészítve a rendszeres hallásneveléssel- sem eredményez fél éven belüloptimális előrelépést, akkor CI-lehetősége javasolt.

Cochleáris implantátum egy elektronikus eszköz, ami felveszi a külső hangforrásból érkező hangingereket, majd a belsőfül csigájában sérült, vagy hiányzó szőrsejtek munkáját helyettesítve, az impulzust közvetlenül a hallóidegnek továbbítja.  A cochleáris implantátum külső- és belső egységből áll. A külső egység részei: mikrofon, beszédprocesszor, kábel és tekercs.  A belső egység részei: belső implantátum elektróda.

ful_kep2

Út a Cochleáris implantátumig…

Egyáltalán nem könnyű és egyszerű eldönteni, maradjon-e a család a hallókészülék viselésénél, bízva a lassú, esetleg kétséges fejlődésben, vagy válassza inkább a műtéttel járó cochleáris implantátum lehetőségét. Bár a döntést a szülőnek kell meghozni, a mérlegelésben nyugodtan kérheti szurdopedagógusa segítségét.

A cochleáris implantátum beültetését hosszabb folyamat előzi meg.   A hallássérült személy és családja szurdopedagógusuk részéről már számos információt megtudhat a Cochleáris implantátummal kapcsolatban, annak működéséről, műtét kimeneteléről.

Magyarországon 1985-ben kezdték a cochlearis implantációs műtétek végzését, helyileg a budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetemen, majd 1995-től már Szegeden is alkalmazták a cochleáris implantátumok beültetését.

Magyarországon napjainkban Szeged-Pécs-Budapest és Debrecen fül-orr gégészeti klinikáin végeznek CI-műtétet.

Ha súlyosfokú hallássérülés esetén, rendszeres hallásnevelés mellett sem eredményez a hallókészülék kellő fejlődést, továbbá a szurdopedagógus is a cochleáris implantáumot javasolja, akkor érdemes a szülőknek felkeresni a lakhelyüknek megfelelő CI-műtétet végző klinikát.

A műtétet minden esetben audiológiai- (szubjektív-objektív vizsgálatok), fül-orr gégészeti és egyéb kiegészítő vizsgálatok (neurológiai, CT, MRI) előzik meg, pontosan azért, hogy az orvosok, páciens, szülők egyaránt meggyőződhessenek a CI műtét szükségességéről, akadályozó tényező pl.: csontosodás fennállásának hiányáról.

Szülőkben és akár a hallássérült személyben is felmerülhet a kérdés, mikor fog hallani a CI-t viselő személy a műtétet követően. Nos, ez több tényezőtől függ! CI-műtétet követően a hallás és beszédfejlődés mértékét, intenzitását nagy mértékben  befolyásolja a hallássérülés kialakulásának időpontja, hallássérülés időtartama, műtétet megelőzően hallókészülék viselésnek vagy épp nem viselésének időtartama, hallássérült személy életkora (kiváltképp fontos az agyi szinapszisok 0-3 éves kor közötti legintenzívebb reprodukciója), etiológia, hallássérült személy pszichés állapota, motiváltsága. A reális elvárások érdekében is fontos a műtétet megelőző orvosi felvilágosítás, továbbá a páciens és szülők felkészítése műtét utáni időszakra. Csak és kizárólag a hallássérült személy és családja beleegyezését követően kerülhet sor az implantációs műtételvégzésére. A műtét 2-3 órát vesz igénybe; a cochleáris implantátum belső egységének behelyezése és rögzítése után még a lezárást megelőzően végbemegy a csigába bevezetett elektróda letesztelése, ezzel is kivédve a belső egység esetleges hibájából fakadó újabb műtéti procedúrát.

A műtétet követő 3-4 hét a fül mögött keletkezett seb teljes begyógyulásával telik. Ezt követően történhet meg a külső egység felhelyezése és az első bekapcsolás, amit a rendszeres állítás követ majd.

Az állítás az implantátum külső egységének számítógépre csatlakoztatásával történik. A beállításért felelős program lehetővé teszi, hogy a csigába beültetett elektróda működéséről visszajelzést kaphassunk, továbbá lehetőséget nyújt objektív vizsgálat végzésére is, ami kiváltképp kisgyermekeknél segít a készülék optimális beállításában. A beállítás során az első időszak célja, hogy  a CI-t viselő személy fokozatos hozzászokást követően, a készülékét szívesen és rendszeresen használja. Az állítás paraméterei minden implantált személynél eltérőek. Egyeseknél, már nagyon kis ingerintenzitásnál kiváltódik a hallásélmény, másoknál ez csak sokkal nagyobb inger esetén váltható ki, természetesen a hallásélményt ez nem befolyásolja. A beállítás mind a gyerekeknél, mind a felnőtteknél eltérő módon történik. Az állítás során azon gyermeknél, akik még nem beszélnek, ezáltal nem tudnak beszámolni a készülékük állítása közben tapasztaltakról, szabad hangtérben történik az állítás és viselkedésük megfigyelésére (szemmozgás, pislogás, pupilla kitágul, Monroe átkaroló reflex, végtagmozgás, fejfordítás, grimaszolás, légzés megváltozása stb.) hagyatkozunk. Nagyobb beszélő, gyermekeknél és felnőtteknél már a visszajelzéseikre támaszkodunk.

Szülőként, jövendőbeli CI-t viselőként jogosan merülhet fel a kérdés; milyen illetve melyik cochleáris implantátumot válasszuk?

Jelenleg két nagy cochlearis implantatum forgalmazó cég készülékei közül választhatnak a CI-t igénylők.

Az egyik cég az ausztrál Cochlear, a másik pedig az osztrák MED-EL. Mindkét implantforgalmazó cég világhírű és egyaránt nagy energiát fektetnek a minél korszerűbb, ugyanakkor a páciensek visszajelzéseire egyaránt adó fejlesztések végzésére. A CI-t forgalmazó cégek készülékei tudásban nem, csupán esztétikai és  beállítási paramétereiben térnek el egymástól. Érdemes felkeresni a forgalmazó cégek képviseleteit, honlapjait és a CI-t viselő személynek, családtagoknak fontos szempontok alapján mérlegelve kiválasztani a szimpatikus készüléket.

Mit tehet Ön, mint szülő?

–   Gyermeke halláscsökkenésének és a csökkenés mértékének megállapításához forduljon fül-orr gégészhez, gyermek-audiológushoz, hiszen közepes fokú  nagyothallásra és olykor még súlyos fokú nagyothallásra is megfeleő halláskorrekciót tud nyújtani egy jól megválasztott és optimálisan beállított hallókészülék!

–       Továbbá  optimális hallás- és beszédfejlődés eléréséhez mind hallókészülék, mind  cochleáris implantáció viselése mellett szükséges a rendszeres hallásnevelés!  Hallás- és beszédfejlesztés során  nagy hangsúlyt kell fektetni az aktuális fejlettségi szint megállapítására,  soron következő fejlettségi szint célul tűzésére, elérése érdekében következetesség alkalmazására!  Ezek koordinálásában, rendszeres konzultációval, tanácsadással  szívesen segítenek a szurdopedagógusaink.

–          Hallás- és beszédfejlesztés elősegítése érdekében igénybe vehetik módszertani intézményünk ingyenes játék- és eszközkölcsönzőjét, továbbá figyelmükbe ajánljuk módszertani intézményünk szurdopedagógusai által fordított és egyúton adaptált kiadványát is!

–          A cochleáris implantátummal kapcsolatban további információért, „sorstárs” hallássérült gyermekek és felnőttek, valamint a gyermekek szülei és a családtagok beszámolóiért, tapasztalataiért látogasson el a www.macie.hu honlapra!