Az audiogramról dióhéjban

Az első találkozáskor felmerül a szülőkben, a pedagógusokban  és bennünk a kérdés: hogy rendben, hogy van a gyermeknek hallókészüléke, CI-a (cochleáris implantátum), de mit hall vele?

A hétköznapi helyzeteket, az óvodai és iskolai életet, a terápiát alapvetően meghatározza, hogy a gyermek mit hall a segédeszközzel.

Erre a választ -a tapasztalatainkon és megfigyeléseinken túl- a hallásgörbe adja, amit audiogramon rögzítenek a szakemberek.

Nagyon fontos, hogy legyen a gyermek saját (készülék nélküli) hallásáról eredményünk, de az még fontosabb, hogy ugyanígy a hallókészülékes, CI-s hallását is megismerjük. Ez alapján tudjuk, mit várhatunk el a gyermektől, ehhez igazítjuk a fejlesztést és keressük meg a fejlődés következő lépcsőfokát.

Hogy mit is mutat egy audiogram és a rajta szereplő eredmények?

Az audiogramra minden hangot, zajt és zörejt feltüntethetünk, ami körülvesz bennünket. Vannak amik egy jól körülhatárolt tartományba esnek, más hangok szélesebb spektrumon mozoghatnak.

A vízszintes tengelyen a hangmagasságot, a frekvenciákat láthatjuk, Hz-ben (Herz) megadva. Bal oldalon a mély, jobb oldal felé haladva az egyre magasabb hangokat találjuk.

Függőleges tengelyen a hangerősség szerepel dB-ben (decibel) kifejezve. Felül a halk, lefelé haladva pedig az egyre hangosabb hangok kerülnek feltüntetésre.

Audiogram

(Forrás: http://www.evdcweb.org/)

0 dB az ép hallás. 30dB-nél pedig látunk egy megvastagított vonalat. Ezt nevezzük szociális hallásküszöbnek. Optimális esetben a kapott hallásgörbének (segédeszközzel mért) a szociális hallásküszöb felett, tehát 30 dB felett kell futnia. Ebben az esetben mondhatjuk, hogy a hallókészülék/CI jó hallást biztosít a gyermeknek, a gyermek hallja a körülötte lévő zajokat, zörejeket és a beszédhangokat.HK-es

Hallókészülékes görbe
Hallókészülékes görbe, hallás a szociális hallásküszöbön/ felette
Cél: a hallás emelése a szociális hallásküszöbre/fölé minden frekvencián
Cél: a hallás emelése a szociális hallásküszöbre/fölé minden frekvencián

A rendszeres mérési eredmények mellett a szülők, a pedagógusok és a szurdopedagógus megfigyelései alapján tudja az állítást végző szakember újra és újra módosítani, javítani a készülék beállítását, kihasználni a benne rejlő modern technológiai lehetőségeket. Fontos ehhez az, hogy minden szereplő megossza a tapasztalatait egymással és teamben tudjon dolgozni.

A mérési és megfigyelési lehetőségek, tapasztalatok, és javaslatok későbbi bejegyzésekben kapnak helyet.