Általános iskola

Irány az iskola!

 

Az óvodai évek vége felé közeledve foglalkoztatja a családokat a kérdés, hová fog járni a gyermeke és hogyan alakul a továbbiakban a szurdopedagógiai ellátás, fejlesztés és tanácsadás?

 

A beiskolázást megelőző tanévben tanácsainkkal és segítségünkkel támogatjuk a családot az iskolaválasztási folyamatban. Szükség esetén segítünk felkeresni a befogadó intézményeket; megosztjuk a szülőkkel korábbi intézményes tapasztalatainkat. A megfelelő iskolaválasztáshoz igyekszünk a gyermeki és szülői szempontok mellé, pedagógiai, szurdopedagógiai szempontot is illeszteni a lehető legalaposabban meghozott döntés érdekében.

 

A sikeres integráció alapja, hogy a befogadó intézmény, kiemelten a fogadó pedagógus előzetesen felkészüljön a hallássérült gyermek fogadására. Megismerje őt és a családot, tájékozódjon az egyéni igényeikről és elinduljon egy hatékony partneri kapcsolat mind a családdal, mind a gyógypedagógussal. Ennek érdekében a tanév kezdete előtt konzultálunk a jövendőbeli tanítókkal, intézményvezetőkkel. Másrészt intézményünk “Fecske-napot”, új nevén “Fül Elek iskolába megy” szervez, ahol a gyermekek, szüleik és a leendő elsős tanítók irányított és szabad játékokban vesznek részt és közösen töltenek el egy napot. Emellett szakmai előadások, beszélgetések és konzultációk tartására is sor kerül.

 

De nehéz az iskolatáska!

 

Az első osztály kezdetén egy egészen új világba csöppen minden gyermek. Tanórai és tanórán kívüli helyzetekben is igyekszünk időt tölteni a gyermekkel és osztálytársaival. Így kaphatunk teljes képet az iskolai helyzetről, kapcsolatairól, tanórai beilleszkedéséről, haladásáról. Hospitálásunkat követően minden alkalommal megbeszéljük tapasztalatainkat a pedagógussal, megvitatjuk kérdéseinket és közösen keresünk megoldásokat, járható utakat. Felmerülő igény esetén szülői értekezleteken, osztályfőnöki órákon beszélgetünk a hallássérülésről, a kapcsolatokról, a gyermeki/emberi világ sokszínűségéről.

Mindehhez fontos az, hogy eltérő kompetenciáinkból eredő tudásunkat megosszuk egymással és mindebbe a gyermeket és a családot is aktívan bevonjuk.

 

Az intézményt szükség esetén tájékoztatjuk a jogszabályok nyújtotta lehetőségekről (pl.: felmentések, módosított vizsgalehetőségek…) és a jogszabályi változásokról.

 

Igény szerint tantestületeknek tartunk előadásokat. A pedagógusokat az aktuálisan futó képzéseinkbe bevonjuk és szeretettel várjuk őket rendezvényeinken.

 

Az alsó és felső tagozatos diákjaink számára a tanév végén egynapos kirándulást szervezünk, ahol a kikapcsolódás, móka és kacagás mellett a kortárskapcsolatok építésére is lehetőség nyílik.