Cochleáris implantátum

A cochleáris implantátum egy elektronikus eszköz. Magyarországon 1985-ben kezdték a cochlearis implantációs műtétek végzését, helyileg a budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetemen, majd 1995-től már Szegeden is alkalmazták a cochleáris implantátumok beültetését.
Magyarországon napjainkban Szeged-Pécs-Budapest és Debrecen fül-orr gégészeti klinikáin végeznek CI-műtétet.

Kiknek javasolt?

Azon gyermekeknek, vagy felnőtteknek javasolt kiknek hallássérülése súlyos fokú (75-80dB, vagy annál nagyobb) és a belsőfülben-csigában lévő szőrsejtek hiányára, vagy hibás működésére vezethető vissza. Javasolt az cochleáris implantációt megelőzően minimum félévnyi –optimálisan beállított- hallókészülék viselése, annak érdekében, hogy kiderüljön elegendő-e a hallókészülék a hallás- és beszédfejlődés terén remélt optimális fejlődés elérése érdekében.

Ha hallás- és beszédfejlődés terén a hallókészülék rendszeres viselése – kiegészítve a rendszeres hallásneveléssel- sem eredményez fél éven belül optimális előrelépést, valamint a hallássérüléssel kapcsolatban említett jellemzők is megfigyelhetőek, akkor CI-lehetősége javasolt.

A cochleáris implantátum részei:

Külső- és belső egységből áll. A külső egység részei: mikrofon, beszédprocesszor, kábel és tekercs.

A belső egység részei: belső implantátum elektróda.

Cochleáris implantátum működése:

A külső egység felfogja a hangingert. Az érzékelt és kódolt hangingert a hajas fejbőrön keresztül rádióhullámok segítségével továbbítja a belső fülben, pontosabban a csigában lévő elektródának. Az elektróda a belsőfül csigájában sérült, vagy hiányzó szőrsejtek munkáját helyettesíti, majd az így keletkezett impulzust a hallóideg továbbítja a hallóközpontba.

Út a Cochleáris implantátumig…

A hallássérült gyermek és családja szurdopedagógusuk részéről, a hallássérült felnőttek pedig módszertani intézményünkbe látogatva számos információt tudhatnak meg a Cochleáris implantátummal kapcsolatban, annak működéséről, műtét kimeneteléről. Ha az implantátum mellett döntenek, az első lépés a lakhelynek megfelelő CI-műtétet végző klinika felkeresése. A műtétet minden esetben audiológiai- (szubjektív-objektív vizsgálatok), fül-orr gégészeti és egyéb kiegészítő vizsgálatok (neurológiai, CT, MRI) előzik meg, pontosan azért, hogy az orvosok, páciens, szülők egyaránt meggyőződhessenek a CI műtét szükségességéről, akadályozó tényező (pl.: csontosodás) fennállásának hiányáról. A műtétet követő reális elvárások érdekében is fontos a műtétet megelőző orvosi felvilágosítás, továbbá a páciens és szülők felkészítése műtét utáni időszakra. Csak és kizárólag a hallássérült személy és családja beleegyezését követően kerülhet sor az implantációs műtét elvégzésére. A műtét 2-3 órát vesz igénybe; a cochleáris implantátum belső egységének behelyezése és rögzítése után még a lezárást megelőzően végbemegy a csigába bevezetett elektróda letesztelése, ezzel is kivédve a belső egység esetleges hibájából fakadó újabb műtéti procedúrát.

Műtét után..

Felmerülhet a kérdés, mikor fog hallani a CI-t viselő személy a műtétet követően. Nos, ez több tényezőtől függ! CI-műtétet követően a hallás és beszédfejlődés mértékét, intenzitását nagymértékben befolyásolja a hallássérülés kialakulásának időpontja, hallássérülés időtartama, műtétet megelőzően hallókészülék viselésnek vagy épp nem viselésének időtartama, hallássérült személy életkora (kiváltképp fontos az agyi szinapszisok 0-3 éves kor közötti legintenzívebb reprodukciója), etiológia, hallássérült személy pszichés állapota, motiváltsága.

A műtétet követő 3-4 hét a fül mögött keletkezett seb teljes begyógyulásával telik. Ezt követően történhet meg a külső egység felhelyezése és az első bekapcsolás, amit a rendszeres állítás követ majd.

Rendszeres állítás:

Az állítás az implantátum külső egységének számítógépre csatlakoztatásával történik. A beállításért felelős program lehetővé teszi, hogy a csigába beültetett elektróda működéséről visszajelzést kaphassunk, továbbá lehetőséget nyújt objektív vizsgálat végzésére is, ami kiváltképp kisgyermekeknél segít a készülék optimális beállításában. A beállítás során az első időszak célja, hogy  a CI-t viselő személy fokozatos hozzászokást követően, a készülékét szívesen és rendszeresen használja. A beállítás mind a gyerekeknél, mind a felnőtteknél eltérő módon történik. Az állítás során azon gyermeknél, akik még nem beszélnek, ezáltal nem is tudnak még beszámolni a készülékük állítása közben tapasztaltakról, szabad hangtérben történik az állítás és viselkedésük megfigyelésére (szemmozgás, pislogás, pupilla kitágul, Monroe átkaroló reflex, végtagmozgás, fejfordítás, grimaszolás, légzés megváltozása stb.) hagyatkozunk. Nagyobb beszélő, gyermekeknél és felnőtteknél már a visszajelzéseikre alapozunk.

Melyik Cochleáris Implantátumot válasszuk?

Jelenleg Magyarországon két nagy forgalmazó cég készülékei közül választhatnak a cochleáris implantátumot igénylők. Az egyik cég az ausztrál Cochlear, a másik pedig az osztrák MED-EL. Mindkét implantforgalmazó cég világhírű és egyaránt nagy energiát fektetnek a minél korszerűbb, ugyanakkor a páciensek visszajelzéseire egyaránt adó fejlesztések végzésére. A CI-t forgalmazó cégek készülékei tudásban nem, csupán esztétikai és  beállítási paramétereiben térnek el egymástól. Érdemes felkeresni a forgalmazó cégek képviseleteit, honlapjait és a CI-t viselő személyek, családtagok által fontosnak ítélt szempontok alapján mérlegelve kiválasztani a szimpatikus készüléket.