Ellátásba kerülés

Az ellátás kezdete

Intézményünk utazótanárai arra törekszenek, hogy a hallássérült diákjaink és családjaink olyan ellátásba részesüljenek, mely minden életkorra kiterjed és a különböző intézményegységeken átível. Hisszük, hogy a korai életkortól induló folyamatosság és a rendszeresség segíti a gyermekek fejlődését és a sikeres integráció elérését, biztos szakmai segítséget és támogatást nyújtva a családok számára.

Mikor kaphat a gyermekem szurdopedagógiai fejlesztést?

Gyermeke hallássérülésének felismerését és diagnosztizálását követően azonnal célszerű megkezdeni a szurdopedagógiai ellátást a korai időszak kihasználása érdekében.

A fejlesztés kezdetén támogatjuk a családot a megfelelő hallásjavító segédeszköz kiválasztásában és megfelelő beállításban , A fejlesztés megkezdésekor szerencsés, ha még nem történik meg a készülék véglegesítése, hanem a próbahordási folyamat zajlik, melynek során konzultálunk a méréseket és beállításokat végző szakemberekkel. tanácsadás, komplex egyéni fejlesztés

Mire van szükség az ellátás megkezdéséhez?

A szurdopedagógiai korai fejlesztés és tanácsadás, illetve az utazótanári ellátás abban az esetben indulhat meg, ha a gyermek rendelkezik szakértői véleménnyel, melyben javaslatot tesznek szurdopedagógiai fejlesztésre. A szakértői véleményben kijelölik az ellátást nyújtó intézményt, illetve óvodai és iskolai nevelés, oktatás esetén a befogadó intézményt.

Hol juthatok szakértői véleményhez?

Hallássérülés esetén a sajátos nevelési igényt a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Hallásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézményehatározza meg, komplex szakértői vizsgálatot követően.  

Ez intézmény ellátási körzete országos, hallássérülés esetén mindig itt történik a szakértői vizsgálat és a javaslat megfogalmazása.

Elérhetőségük: Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Hallásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye 1147 Budapest, Cinkotai u. 125-137. Tel./Fax: 1/422-1493, 1/422-3140

http://www.hallasszures.hu/szakertoi.pdf

Kapcsolódó jogszabály:

15/2013 EMMI rendelet 5.bekezdés http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300015.EMM

Meddig tarthat a fejlesztés?

A sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók ellátása a hallássérülés fellépésének és felismerésének idejétől függően bármikor megkezdődhet. Az ellátás a köznevelési ellátórendszer keretein belül mindvégig fennmard (középiskolás tanulmányok lezárásáig). A sajátos nevelési igényű státuszt időről-időre felülvizsgálja a Bizottság. A legközelebb esedékes felülvizsgálati időpont mindig az éppen érvényes szakértői véleményben olvasható.