Korai fejlesztés

Korai fejlesztésre jogosult minden olyan 0‐5 éves korú hallássérült gyermek, aki rendelkezik a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat, Hallásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye (FPSZ Hallásvizsgáló) által kiadott szakértői véleménnyel. A fejlesztés minél korábban történő elkezdése rendkívül fontos a fejlődés szempontjából, hiszen az idegrendszeri érési folyamatok a kora gyermekkor időszakában a legintenzívebbek.

Intézményünkben kétféle módon történhet a hallássérült gyermek korai fejlesztése:

  • Utazó tanári ellátás keretében,
  • Módszertani Központunkban.

Az első esetben a terapeuta megy el a család otthonába vagy a bölcsődébe, utóbbiban pedig a család látogat el központunkba. Heti rendszerességgel zajlanak a fejlesztések, havi egy alkalommal pedig csoportos foglalkozást szervezünk, ahol lehetőség nyílik a szülőknek és a gyerekeknek egymás megismerésére is. A tanévet közös kirándulással zárjuk.

A korai fejlesztés egyik alapvető célja a családok segítése.
A fejlesztések alkalmával nagyon fontos a szülő jelenléte, hiszen a terapeuta nekik mutatja meg, hogy mik azok a játékos helyzetek, hétköznapi tevékenységek, mesék, technikák, melyek kihasználásával a mindennapokban is folyamatosan fejlődhet gyermekük.
A gyermek egyéni sajátosságait, életkorát, aktuális fejlettségét minden esetben figyelembe vesszük.

A korai fejlesztés elősegíti a bölcsődei közösségbe való beilleszkedést is. A bölcsődei egyéni foglalkozások alkalmával ugyanúgy jelen lehet a szülő, mint a korábbi alkalmakon. A terapeuták a szülőkkel és a bölcsődében dolgozókkal folyamatos kapcsolattartásban vannak.
A foglalkozások alkalmával:

  • Elsősorban a hallásra helyeződik a hangsúly, hiszen a környezet hangjaira, valamint a beszédre való felfigyelés alapvető fontosságú.
  • A terapeuta megtanítja a szülőt, majd később a gyermeket a hallásjavító segédeszköz működésének ellenőrzésére és karbantartására.
  • Felkészíti a gyermeket az életkorának megfelelő hallásvizsgálatokra.
  • Figyelemmel kíséri és ellenőrzi a gyermek hallási reakcióit.
  • Játékos tevékenységek során fejleszti a gyermek hallásfigyelmét és beszédét.
  • Tanácsot ad a gyermek családtagjainak.