Középiskola

Tanulóink – akár szegregált akár integrált intézményből lépnek tovább a középiskolába-, új kihívások elé néznek. Új környezet, új tanárok, új osztálytársak, új tantárgyak, új élmények várnak rájuk. Vannak tényezők, amelyekre előre lehet tudatosan készülni, és vannak, amik út közben alakulnak, válnak megoldandó feladatokká.

 

Hogy megkönnyítsük az újonnan középiskolába lépő tanulók és a már ott tanító tanárok mindennapjait, és ezáltal a szülőkét is, minden erőnkkel és tudásunkkal azon vagyunk, hogy segítsük tanulóink beilleszkedését és a tanulmányi előrehaladásukat. Ennek érdekében a következő területeken igyekszünk segítséget nyújtani:

 

– a tanév megkezdése előtt konzultálunk az intézményvezetővel a hallássérült tanuló személyiségéről, képességeiről, speciális szükségleteiről

 

– ezt követően az intézmény lehetőségeinek megfelelően a tantestületet is tájékoztatjuk, különösképpen azokat a pedagógusokat, akik az adott évben tanítani fogják őt

 

– igény szerint az új osztálytársaknak és/vagy szüleiknek is érzékenyítő előadást tartunk a hallássérülésről annak érdekében, hogy esetleges téves ismereteiket, előfeltevéseiket tisztázzuk, félelmeiket elűzzük, és felmerülő kérdéseikre válaszokat adjunk

 

– az osztályfőnökkel rendszeresen konzultálunk a tanuló előrehaladásáról

 

– a lehetőségekhez mérten hospitálunk tanórákon, majd azt követően a tanárokkal személyesen is beszélgetünk a tanulóról, megosztjuk egymással tapasztalatainkat, és ha szükséges módszertani ajánlásokat teszünk a hatékonyabb tanítás és számonkérés formáira; a konzultáció lehetőségét számukra is minden esetben biztosítjuk a későbbiekre nézve is

 

– ha szükségét látjuk, tájékoztatjuk az érintett feleket (intézményvezető, oktatók, szülők, tanuló) olyan lehetőségekről, melyek már az intézmény közvetlen környezetén túlnyúlnak, de megvalósításuk közös hatáskörbe tartozik. Ilyenek például:

– tananyag rész vagy tantárgy értékelése alóli felmentés

– tantárgy tanulása alóli felmentés

– jegyzetelő vagy jelnyelvi tolmács alkalmazása a tanórákon és/vagy vizsgákon

– vizsgarész alóli felmentés, ill. a vizsga letételéhez szükséges kitételrendszer módosítása (pl. hosszabb felkészülési idő; írásbeli helyett szóbeli/szóbeli vizsga helyett írásbeli vizsga; szótárak, segédeszközök használata)

 

– a tanulóval rendszeresen találkozunk, és a szurdopedagógiai foglalkozások során a személyes ismereteink, a szakértői vélemény javaslatai, valamint az egyéni fejlesztési tervük szerint segítjük elő haladásukat, fejlődésüket. Abban segítjük, amiben a beilleszkedéséhez, jól működő integrált oktatásához-neveléséhez és a középiskola utáni életéhez leginkább szüksége van.

 

– a szülőkkel is rendszeres kapcsolatot tartunk, ők is bizalommal fordulhatnak hozzánk gyermekük ideálisan megvalósuló integrációjának elősegítése ügyében
Érdeklődő középiskolásaink számára havonta egyszer filmklubot szervezünk, tanév végén pedig egynapos kirándulásra invitáljuk őket.