Netjogtár

Közneveléssel kapcsolatos jogszabályok

           http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300015.EMM

  • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

           http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200020.EMM

  • 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről

          http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500028.EMM

  • 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról

          http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200363.KOR

  • 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről

          http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100187.TV

  • 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról

          http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0500002.OM

 

Érettségivel kapcsolatos jogszabályok

  • 100/97. (VI.13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

          http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700100.KOR

  • 106/2012. (VI. 1.) Korm. rendelete az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. redelet módosításáról

          http://www.tig-godollo.hu/dokumentumok/Erettsegi_vizsgaszabalyzat_modositasa.pdf

 

Felsőoktatással kapcsolatos jogszabály

  • 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról

          http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100204.TV

 

Jelnyelvvel kapcsolatos jogszabály

Gyermekvédelemmel kapcsolatos jogszabályok:

  • 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

          http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV

 

1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=34535.266665

 

Az alábbi linken találja a “Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye” oldalt, melyen évszámnak, kulcsszónak megfelelően keresheti az adott napon érvényes jogszabályok eredeti szövegét.
http://net.jogtar.hu/