Rólunk

Lukács Szandra
Lukács Szandrakuratóriumi elnök
lukacs.szandra@azephallasert.hu

2006-ban végeztem az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolán értelmileg akadályozottak és hallássérültek pedagógiája szakirányokon. Mivel a gyermekek igényei, szükségletei egyre komplexebbek, lényegesnek tartom a folyamatos tanulást és továbbképzést. Ezért diplomát szereztem autizmus spektrum zavarok pedagógiája és inkluzív nevelés (MA) tanára szakirányokon is.
Az együttnevelés elkötelezett híve vagyok. Úgy gondolom, hogy megfelelő feltételek mellett ebből minden fél profitálni tud. Ezt a szemléletet képviselem az Alapítványi munkám során is. Számomra izgalmas és kiemelt terület a családokkal és a szülőkkel végzett aktív munka. A sikeres együttneveléshez nélkülözhetetlen az ő bevonásuk, partnerként kezelésük. A doktori kutatásomban is arra a kérdésre keresem a választ, hogy a hallássérült gyermekek együttnevelését hogyan befolyásolja a szülők bevonódása.
2019 őszétől az a megtiszteltetés és bizalom ért, hogy a Dr. Török Béla EGYMI utazótanári intézményegységének munkáját koordinálhatom. Szerencsés vagyok, hogy tanárként az elméleti és a gyakorlati munkában összhangot tudok teremteni. Az ELTE BGGYK oktatójaként olyan, számomra fontos és „kedvenc” témákban taníthatok, mint a hallássérült gyermekek és fiatalok integrált nevelése, hallássérülés és autizmus, szülőkkel való együttműködés.

Czikora Hanna
Czikora Hannakuratóriumi tag
czikora.hanna@azephallasert.hu

Gyógypedagógiai diplomámat 2015-ben szereztem meg az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán hallássérültek- és tanulásban akadályozottak szakirányon. Az integráció világa a maga sokszínűségével, változatosságával és folyamatos megújulásával hamar magával ragadott, így 2015 márciusától a Dr. Török Béla EGYMI-ben kezdtem meg munkámat mint utazótanár.
Munkámban különösen szerettem a gyermekekkel való szoros személyes kapcsolatot, a kreativitást, valamint a pedagógusokkal és szülőkkel való intenzív közös munkát. Mindig fontosnak tartottam a folyamatos megújulást, tanulást, amit igyekeztem átadni tanítványaimnak is. Részt vettem a Cochlear implantállító tanfolyamán, majd később dolgoztam is mint állító, diplomát szereztem gazdálkodási és menedzsment szakon 2019-ben, jelenleg ABA terápiás képzést végzek.
2019 nyarán költöztem ki Kanadába, ahol szintén gyógypedagógiai területen helyezkedtem el. Így mostmár külföldről igyekszem segíteni az alapítvány munkáját, mint kuratóriumi tag. Fontosnak tartom, hogy alapítványunk egyfajta bázist jelentsen a családoknak, gyerekeknek, fiataloknak, ahol hasznos információkra, jó programokra és egy közösségre lelhetnek.

Földi Dóra
Földi Dórakuratóriumi tag
foldi.dora@azephallasert.hu

2011-ben végeztem a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia Kar hallássérültek pedagógiája szakirányon és 2012 óta dolgozom a Dr. Török Béla EGYMI Utazópedagógus hálózatában utazótanárként.
Az óvodás és középiskolás korosztály a szívem csücske. A kamaszokkal való munkám ösztönzött arra, hogy 2014-ben elindítsam a CineMaTe Filmklubot együttnevelésben részesülő középiskolás hallássérült fiatalok részére. A Filmklub igazi szerelemgyerek, melynek célja egy olyan tér és közösség létrehozása – a filmművészet erejének segítségével -, ahol a hallássérült fiatalok találkozhatnak egymással, barátságok és sorstárskapcsolatok születhetnek, szabadon gondolkodhatnak, elmondhatják véleményüket, és mindezek révén egy kicsivel önmagukhoz is közelebb kerülhetnek.
Életemben és a munkámban a művészet fontos elem és aktívan használnom is, legyen az alkotás, festés, rajzolás, fényképezés, zene, film vagy épp egy múzeumi látogatás. A művészet megmutatja a láthatatlant és kulcsot ad a léleknek a lélekhez. Kuratóriumi tagként alapítványi munkásságom során szeretném ezt a szemléletet képviselni és tovább vinni.

Kiss Orsolya Kinga
Kiss Orsolya Kingakuratóriumi tag
kiss.orsolya@azephallasert.hu

Hallássérültek pedagógiája szakirányú gyógypedagógus vagyok. Diplomámat 2012-ben szereztem az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán és még ebben az évben munkába is álltam a Dr. Török Béla EGYMI Utazótanári hálózatába, ahol jelenleg is dolgozom. Számomra ez a munkakör ad leginkább szabadságot a kreativitásnak és lehetőséget a gyermekek megismerésére, végig kísérve őket életútjukon.
A szívem leginkább az apróságok felé húz, ahol a családok támogatása, tanácsadás, és a megfelelő hallókészülékes ellátás kerül fókuszba a kisgyermekek egyéni fejlesztésével karöltve. 2016 óta dolgozom a korai fejlesztésben részesülő családokkal csoportos foglalkozás és tanácsadás keretében. Emellett szívesen veszek részt a többi korosztály számára szervezett programokban is, ahol a világon minden eszközt és helyzetet fel lehet használni annak érdekében, hogy a gyermekek játszva sajátítsák el anyanyelvünket és rengeteg praktikus tudással gyarapodjanak, miközben mi magunk is sokat tanulhatunk tőlük.
Kuratóriumi tagként szeretném folyamatosan bővíteni a szaktudásom a kapcsolódó területeken is, és mindezt átadni az általam ellátott családoknak.

Tóth Anikó Katalin
Tóth Anikó Katalinkuratóriumi tag
toth.aniko.katalin@azephallasert.hu

2016-ban végeztem az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán hallássérültek pedagógiája és logopédia szakirányon. Ugyanettől az évtől vagyok a Dr. Török Béla EGYMI munkatársa utazó szurdopedagógusként. Az integráció világának sokszínűsége – a gyermekek és fiatalok egyéni- és csoportos fejlesztése, a munkatársakkal való rendszeres együttműködés, team-munka, a különböző korosztályoknak szervezett egyéb programok, – már a kezdetektől fogva magával ragadott, és segített a hivatástudatom kialakulásában.
2018-ban részt vettem a Cochlear implantállító tanfolyamán, ezt követően pedig cochleáris implantátum beállításokat végeztem a Cochlear Tudásközpontban.
Jelenleg az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának gyógypedagógiai terápia szakirányú mesterképzését végzem.
A 2019-es tanévtől részt veszek a felső tagozatos hallássérült gyermekeknek szervezett Koópé-nap és CineMaTe Filmklub, valamint a korai fejlesztő zenés foglalkozások szervezésében és lebonyolításában, amivel feladat ellátásunk változatosságát erősítem. Véleményem szerint a hallássérült gyermekek és fiatalok számára igen fontos mind a halló, mind a sorstársközösségekben való szerepvállalás. Kuratóriumi tagként ezért a közösségépítés, a családokkal, pedagógusokkal, különböző szakemberekkel való együttműködés fontosságát szeretném képviselni.

Vedd fel velünk a kapcsolatot:

Kapcsolat