Tevékenységünk

Tevékenységünk

Évente kiírt alkotói pályázatunkkal teret szeretnénk nyújtani hallássérült fiataloknak, hogy a művészet segítségével megmutassák magukat és azt, hogyan látják a világot. Az elmúlt években – szűkebb körben – már megrendezésre került pályázatunk, melyre nagy számban érkeztek színvonalas pályamunkák.

Szeretnénk ebből egy hagyományt teremteni, mely során minden évben változó témában és különböző technikákkal mutatnák meg a fiatalok tehetségüket, látásmódjukat, gondolataikat és érzéseiket.  Célunk, minél több hallássérült fiatalt elérni és ösztönözni az önkifejezésre és alkotásra, mely során akár egy sorstársközösségre is találhatnak, ahol gondolataikat, tudásukat és művészetüket megoszthatják egymással. A pályaműveket online és élőben is kiállítjuk.

Miért érdemes pályázni?

 • önkifejezés
 • mások megismerése
 • megmérettetés
 • kihívás
 • díjak
 • sorstársközösség, kapcsolatok kialakítása (lehetőség barátok megismerésére)
 • beszélgetés a művekről, művészetről

Film, és ami Mögötte van…Te, Mi és a Világ

A filmklub 2013 októberében azzal a céllal indult, (még a Dr. Török Béla EGYMI szervezésében) hogy az integrációban tanuló hallássérült fiatalok – az iskolai keretek elhagyásával – kötetlenül, de mégis tartalmasan töltsék el az időt, együtt legyenek, jól érezzék magukat és sorstársakra találjanak.

A filmek megtekintése, az azt követő beszélgetések, csoportmunkák és játékok lehetőséget teremtenek arra, hogy jobban megismerjék mind egymást, mind önmagukat, a világban történő eseményeket, elfogadóbbakká és nyitottabbá váljanak, közösen gondolkodjanak.

Mindezek mellett észrevétlenül egy kulturális és művészeti eszmefuttatás részesei is, mely formálja szemléletüket, segíti gondolataik megfogalmazását, és azt, hogy ezeket hogyan osszák meg másokkal is.

A filmklub láthatatlan fejlesztési területei:

 • sorstárskapcsolatok kialakulása
 • érzelmi intelligencia
 • szociális kapcsolatok és helyzetek
 • együttműködés
 • érvelés és vita gyakorlása
 • közös gondolkodás
 • véleményformálás
 • önismeret
 • kulturális ismeretek
 • művészetek
 • prezentálás, előadás gyakorlása
 • szókincsbővítés

Minden tanév végén egynapos rendezvényünkön változatos programokkal várjuk a családokat, érdeklődőket és szakembereket. Ezeken az alkalmakon egy téma köré fűzve játékos standokkal (kézműves, logikai, mozgásos, mese, hallásfigyelem, ügyességi stb.) készülünk a gyerekek fogadására. A szülők és pedagógusok számára meghívott előadók különböző témákban (év közben a családok felől felmerülő problémák, témák: mozgásfejlesztés, meseterápia, audiológiai, pszichológiai- és nevelési kérdések, stb.) készülnek és tartanak előadásokat, workshopokat. A rendezvényünk megvalósítását szurdopedagógusok, pszichológusok, szakemberek segítik.

 • lehetőség más családok megismerésére, tapasztalatcserére
 • kapcsolatteremtés szakemberekkel
 • sorstárskapcsolatok kiépülése, erősítése
 • gyerekek részére ügyességi feladatok, fejlesztő és gondolkodtató játékok
 • közös kikapcsolódás
 • új élmények
 • előadás szülőknek és pedagógusoknak

Az English club 2019 novemberében indult el együttnevelésben résztvevő felsős és középiskolás hallássérült fiatalok részére, akik angolt tanulnak, de bátortalanok a szóbeli kifejezés terén. Ezeken a rendszeres alkalmakon játékosan sajátítják el és gyakorolják a társalgás alapjait és szabályait, az önálló megfogalmazást és a kifejezések helyes használatát.

Az english club fejleszti angol nyelven:

 • beszédértés
 • hallásfigyelem
 • önálló szóbeli kifejezés gyakorlása
 • kiejtésjavítás
 • szókincsbővítés
 • együttműködés, egymásra figyelés
 • sorstárskapcsolatok kialakulása
 • önismeret és magabiztosság
 • nyelvi gondolkodás
 • nyelvi fordulatok elsajátítása

A beszélgetéssorozatunkat 2019-ben indítottuk útjára azzal a céllal, hogy egy olyan platformot biztosítsunk, ahol kötetlen formában az érintettek, szakemberek és érdeklődők a hallássérüléshez kapcsolódó témákat járják közösen körbe.

Miért érdemes részese lenni?

 • naprakész információk
 • tapasztalatcsere
 • személyes tapasztalat
 • vita és eszmecsere
 • kérdések szakemberekhez
 • audiológiai témák (hallásvizsgálat, hallókészülék kiválasztása, illesztékek, ideális hallásgondozás, egyéb életvitelt segítő eszközök)
 • sorstársközösségeket segítő alapítványok, szervezetek
 • szülőket segítő előadások
 • terápiák ismertetése (meseterápia, mozgásfejlesztés, beszédfejlesztés, kutyaterápia, stb.)
 • intézményválasztást segítő előadások, beszélgetés

A hallássérült gyermekek korai fejlesztése (0-3, szükség esetén 4 vagy 5 éves korig), a szülők támogatása és információval való ellátása kiemelten fontos a későbbi évekre nézve. Az elmúlt évek során a korai fejlesztés ellátása kikerült az EGYMI-k (Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény) feladatai közül, ezért rendkívül fontosnak tartjuk, hogy a frissen hallókészülékkel ellátott gyermekek vagy ellátás előtt álló családok találkozzanak szakemberekkel, kérdezhessenek, naprakész információkat kapjanak, hogy elindulhassanak a megfelelő úton. Havonta egyszer, délelőtti csoportos fejlesztésben vehetnek részt  a gyermekek szüleikkel, ahol lehetőség van  szülőtársakkal való tapasztalatcserére, egymás támogatására és így életre szóló kapcsolatok kialakulására.

Kiknek és miért fontos?

 • 0-3 (indokolt esetben 4-5) éves gyermekeknek és szüleiknek
 • bölcsődei gondozásban résztvevő gyermekeknek
 • játékos feladatok
 • komplex fejlesztés
 • hallásnevelés
 • beszédfejlesztés
 • finommotorika és nagymozgás fejlesztés
 • sorstárskapcsolatok
 • mondókázás, tánc, zene
 • mese
 • tanácsok otthonra, hétköznapi helyzetek kihasználása
 • hallókészülékekhez kapcsolódó információk (hallásmérés, hallókészülék kiválasztása, Cochleáris Implant, készülékek karbantartása)
 • tanácsadás (egyéb szakemberekhez irányítás szükség esetén)

2019 őszétől – 2020 januárjáig egy zenei foglalkozássorozatot szerveztünk, mely Varga Ágnes zeneterapeuta-gyógypedagógus vezetésével valósult meg. A foglalkozásokon 0-4 éves korú hallássérült gyermekek és szüleik vettek részt. Ezen alkalmakon a Tá-Ti-Ka módszer segítségével lestek bele a kicsik a dallamok, ritmusok, mondókák világába. A szülők is oldott környezetben, aktív részvétel keretein belül tapasztalatokat szereztek, melyeket otthon is a hétköznapokban kamatoztathatnak.

Dalok, mondókák fejlesztik:

 • hallásfigyelem és hallási differenciálás
 • auditív emlékezet
 • ritmusérzék
 • kifejezőkészség
 • kommunikáció, beszédértés és produkció
 • figyelem, egymásra odafigyelés
 • fantázia és alkotóképesség
 • érzelmek
 • alkalmazkodás